College van Bestuur

Het College van Bestuur (CvB) ziet toe op de langere termijn visie, dagelijkse leiding en duurzame kwaliteitszorg van de Islamic University of Applied Sciences Rotterdam (IUASR).

Met een kwalitatief en gemotiveerd team aan docenten, onderzoekers, deskundigen en ondersteunend personeel werkt de IUASR elke dag aan het leveren van hoogstaand toegepast onderwijs én onderzoek op het gebied van islamitische theologie en islamitische geestelijke zorg in de Nederlandse context. Zo zetten we ons via kennis en educatie met veel passie in voor de moslimgemeenschap en de bredere samenleving. Leer ook onze docenten en andere stafleden kennen!

De IUASR: een plek waar kennis, geloof en compassie samen komen onder één dak.

Expertisecentrum voor islam en moslims in Nederland

College van Bestuur

Emrullah Akgunduz

Emrullah Akgunduz

Rector en Voorzitter College van Bestuur

Hassan Bouyazdouzen

Hassan Bouyazdouzen

Vice-rector en portefeuillehouder Onderwijskwaliteit

Ahmet Ilker Kuzlu

Ahmet Ilker Kuzlu

Vice-rector en portefeuillehouder Financiën en Bedrijfsvoering

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info