Cookies beleid

IUASR maakt gebruik van functionele cookies en overige technische middelen voor gegevensopslag zoals lokale opslag.

De IUASR gebruikt cookies voor de volgende analytische functies:

  • bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s

  • bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s

  • bekijken van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website bezoekt

  • beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven

  • optimaliseren van de website

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info