Onderzoek

Via praktijkgericht onderzoek kijkt de IUASR naar, en draagt bij aan, de ontwikkeling van islam en moslims in het Nederlands taalgebied, en hoe dit zich verhoudt tot Europese en wereldwijde ontwikkelingen.

Islam is zowel een actueel wereldbeeld als een eeuwenoude kennistraditie die geleefd wordt door honderdduizenden Nederlanders en door miljoenen wereldwijd. Als kenniscentrum wil de IUASR begrijpen hoe Islam als religie geleefd en beleefd wordt, en, in samenwerking met beroeps-en onderwijspartners, daarmee ook hoe het kan bijdragen aan mogelijke oplossingen voor uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken.

Via onderzoek en onderwijs wil de IUASR bijdragen aan de weerbaarheid en welzijn van de moslimgemeenschap in het bijzonder, en de maatschappij in den brede, op spiritueel, intellectueel, moreel, juridisch, en psychosociaal vlak. En introduceert op een professionele manier Islamitische wetenschappen en perspectieven binnen het Nederlandse academische, beroeps-en publieke veld.

De IUASR levert studenten af die religieus geletterd zijn in hun eigen levensbeschouwing en die van anderen, maar ook via hun brede persoonlijke en academische vorming een belangrijke toegevoegde waarde vormen in vele maatschappelijke sectoren.

Naast onderwijs houdt IUASR zich, via haar eigen uitgeverij IUR Press en wetenschappelijke journal JRISS, ook bezig met de verbreding en professionalisering van Nederlandse publicaties over Islam qua wetenschappelijke vakliteratuur, tekstboeken, docentenmateriaal, traditionele Islamitische literatuur, en algemeen informatieve literatuur.

Het onderzoeksinstituut IUASR houdt zich primair bezig met het opzetten van onderzoeksprojecten, conferenties, seminars, en symposiums met wetenschappelijke, maatschappelijke, en beroepsveld partners. En met het opzetten van expertisecentrums over onder andere Islamitische geestelijke verzorging, bekeerlingen, professioneel imamschap, primair-en secundair onderwijs, en interculturele gezondheidszorg.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Aanmelden voor onze nieuwsbrief?

IUASR gebruikt de gegevens die u op dit formulier verstrekt om nieuws per e-mail met u te delen. We zullen uw gegevens met respect behandelen.

Doneer

U kunt uw zakat, aalmoezen, donaties en giften over maken via uw bank of Paypal knopje. Naam: Stichting IUASR
IBAN: NL 18 INGB 0675 4552 19

Meer Info